Η ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ PROJECT

Η ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ PROJECT

Η BELT AND ROAD ASSOCIATES είναι η πιο αφοσιωμένη εταιρεία στην Ελλάδα στην πρωτοβουλία BELT and ROAD INITIATIVE, η εταιρεία που υποστηρίζει πραγματικά κινεζικές εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Η BELT AND ROAD ASSOCIATES ξεκίνησε το 2016 με ένα πολύ σαφές επιχειρηματικό σχέδιο. Να γίνει η γέφυρα Κινεζικών Επενδυτικών Κεφαλαίων με projects στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι της BELT AND ROAD ASSOCIATES έχουμε το πλεονέκτημα ότι μπορούμε και κατανοούμε ταυτόχρονα τις ανάγκες και των δύο πλευρών, Ελλήνων και Κινέζων, προκειμένου να φέρουμε σε επαφή άτομα και επιχειρήσεις από τις δύο χώρες για να καταλήξουμε σε επιτυχημένες συνεργασίες.

Η ομάδα μας αποτελείται από άτομα με εμπειρία σε σημαντικές πτυχές των τομέων που είναι απαραίτητοι για την προώθηση επιτυχημένων συνεργασιών.

Κεντρικός στόχος της BELT AND ROAD ASSOCIATES είναι το matchmaking ανάμεσα στα επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα και στους επενδυτές από την Κίνα. Είτε πρόκειται για συμμετοχή σε εταιρεία, για αύξηση κεφαλαίου, για χρηματοδότηση των επενδυτικών πλάνων, για καινοτόμα start-up, για διεκδίκηση δημοσίων έργων, η BELT AND ROAD ASSOCIATES είναι η «γέφυρα» προς τους επενδυτές από τη Κίνα.

Με ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών στην Κίνα και με συστηματική επαφή με τος ίδιους τους επενδυτές, έχουμε καταφέρει σήμερα να αποτελούμε την κεντρική πηγή πληροφόρησης των Κινέζων επενδυτών για επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Αφού μελετήσουμε το επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης, σχεδιάζουμε τον χάρτη αναζήτησης επενδυτών στην Κίνα. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας ξεκινάει η προώθηση του project στο δίκτυο της BELT AND ROAD ASSOCIATES στην Κίνα. Συμμετέχουμε σε όλα τα στάδια της επικοινωνίας ανάμεσα στις δυο πλευρές με κεντρικό στόχο την επωφελή συμφωνία για όλους. Η αμοιβή μας είναι Success Fee επί της αξίας της επένδυσης.

ΙΣΧΥΡΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Μας εμπιστεύονται Κινέζικες εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών δεκάδων δις δολαρίων. Με βάση το επερχόμενο Δημόσιο έργο αναζητούμε τον κατάλληλο συνεργάτη από την Κίνα ο οποίος θα εξασφαλίσει ότι χρειάζεται για να διεκδικήσει η Κοινοπραξία το έργο με αξιώσεις. Είτε πρόκειται για χρηματοδότηση με πολύ ευνοϊκούς όρους, είτε για παροχή τεχνικής επάρκειας.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αν δραστηριοποιείστε σε τομείς αιχμής όπως Ενέργεια, Βιομηχανία (με εξωστρέφεια), Τεχνολογία, Τρόφιμα και Αγροτικός τομέας, Πρώτες Ύλες, Εφοδιαστική αλυσίδα, Υγεία, Φαρμακευτική βιομηχανία, τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή σε κάθε άλλο τομέα που μπορεί να έχει διεθνή διάσταση, επικοινωνήστε μαζί μας.